Lomax Online: NT: SSL

Lomax Online

Další novinky
Kontakt
Media Hall
MS FlightSim
NT v. Internet
   MS bugs
   Triky k OS
   Opravy+dopl.
   SSL <<
     (Old)
   MSDE
Digital Conv.
Favorite SW

MS Internet Information Server
 a silné šifrování

25.05.2002
Napište mi!
Write me!

 

Nainstalujte si 128bitové verze upgradů pro vaše servery, desktopy, prohlížeče...

Produkt Co instalovat?
Windows 2000 Windows 2000 High Encryption Pack
(install it either before or after SP1)
Windows NT 4 latest NT Service Pack with high encryption
Internet Explorer
on Windows NT or Windows 2000
See Windows 2000, Windows NT
Windows 98, 98SE IE High Encryption Pack???
Windows 95, 95 OSR2 IE High Encryption Pack???
Internet Explorer
on Windows 9x 
IE High Encryption Pack???

Links:


CertServer from IIS5

  • databázi z předchozí verze CertServeru je třeba naimportovat ručně pomocí utility certutil.
  • pěkná nová funkce (tedy nová, ehm, ale konečně funguje) schválení požadavku na certifikát
  • bohužel správce CA není nijak upozorněn na čekající požadavek, proto navrhuji v souboru certrqus.asp provést tuto úpravu (za stávající červený kód doplnit ten zelený):
<!-- Green HR --><Table Border=0 CellSpacing=0 CellPadding=0 Width=100%><TR><TD BgColor="#008080"><Img Src="certspc.gif" Alt="" Height=2 Width=1></TD></TR></Table>
<!-- White HR --><Table Border=0 CellSpacing=0 CellPadding=0 Width=100%><TR><TD BgColor="#FFFFFF"><Img Src="certspc.gif" Alt="" Height=5 Width=1></TD></TR></Table>


<p>Be sure to notice 
<a href="mailto:certadmin@localhost">certification service administrator</a> 
<b>after</b> you submit your request, so it can be verified and processed.
</p>

<!-- Green HR --><Table Border=0 CellSpacing=0 CellPadding=0 Width=100%><TR><TD BgColor="#008080"><Img Src="certspc.gif" Alt="" Height=2 Width=1></TD></TR></Table>
<!-- White HR --><Table Border=0 CellSpacing=0 CellPadding=0 Width=100%><TR><TD BgColor="#FFFFFF"><Img Src="certspc.gif" Alt="" Height=5 Width=1></TD></TR></Table>

 

(c) 2001 Karel Fajkus