Lomax Online: NT: MSDE

Lomax Online

Další novinky
Kontakt
Media Hall
MS FlightSim
NT v. Internet
   MS bugs
   Triky k OS
   Opravy+dopl.
   SSL
   MSDE <<
Digital Conv.
Favorite SW

MS Data Engine 1.0 == MS SQL Server 7.0, ale zdarma*

Pro svou ASP aplikaci budete jistě potřebovat datové zázemí SQL serveru. Proč nepouží poslední MS SQL Server v. 7.0? Je moc drahý? Ovládáte T-SQL nebo vlastníte MS Access 2000? Použijte MSDE!

Toto není návod. Následování zde uvedených informací může vést ke stavu, který není v souladu s vašimi místními zákonnými úpravami. Jedná se zde pouze o konstatování faktů.

25.05.2002
Napište mi!
Write me!

 


Links:


Co je MSDE?

 

O'Reilly WebBoard:
+wb4evala.exe
Telemate.Net:
+TelemateNet432.exe
MS SQL7 Trial (01-22)

links to come:
MS MSDE official dl

Jak získat MSDE?

Pokud vlastníte MS Office 2000 Premium, nebo Develop. Ed. již ho máte (možná je i v Pro, ale není tam ohlašován). Pokud vlastníte MS Visual Studio 98 Pro. nebo Corp., stáhněte si jej zdarma z MS webu (a můžete jej dále zdarma distribuovat se svými aplikacemi).
Jinak mě napadlo získat trial/demo verzi nějakého produktu, který je právě podle výše nastíněného modelu  distribuován s MSDE. Stáhnete tento trial sw, nainstalujete (možná ani "cizí" sw nebudete muset instalovat a spustíte jen inst. MSDE) a jedete.

 

MS SQL7 SP1
+na EMWACu

Q233312 - INF Customizing SQL-MSDE Unattended Installation Files

links to come:
mysetup.inf

Jak se MSDE instaluje?

Pouze pom. unattended instalace, podle připraveného scriptu. Kromě umístění hl. složky MSDE (standardně c:\MSSQL7) je  nutno zvolit 3 parametry ovlivňující codepage a třídění (LCID, .............). Bez správného nastavení v době instalace jste nahraní a můžete (později) instalovat znovu, protože se toto nast. již nedá změnit. Navíc nemůžete mezi různě nastavenými instalacemi exportovat a importovat databáze.
Nezapomeňte nainstalovat SP1 pro MS SQL7/MSDE1.

Dictionary order, case-insensitive: SortId=84
  (84 - csync - Czech dictionary order, case-insensitive)
Czech (CP1250): LCID=1029
ignore case + ignore kana + ignore width: CompStyle=196609

 

MS SQL Docs
MS SQL7 Books Online

Dokumentace?

MS poskytuje na webu k downloadu skvělý soubor nápovědy "SQL7 Books Online".

 

Introduction to Microsoft Access 2000 Projects and the MSDE

Jak komunikovat s MSDE s Accessem 2000?

Protože Access 2000 již nemusí používat stroj JET, známý z předchozích verzí (*.mdb soubory), umožňuje také přímé napojení na databáze MS SQL7/MSDE1. Stačí jen spustit a jet.

 

MS SQL7 SP1

Jak komunikovat s MSDE bez Accessu 2000?

Buď pomocí přiloženého konzolového osql.exe, nebo pomocí administrativních nástrojů z plného SQL7, nebo pomocí isqlw.exe, který je např. v distribuci SP1. K tomu jsou třeba tyto soubory: binn\: isql.exe, isqlw.exe, sqlgui.dll, sqlqry.rll; resources\1033\: sqlgui.rll, sqlqry.rll.
 

(c) 2001 Karel Fajkus

 * nehledáš tu hvězdičku trochu moc usilovně? :)