Lomax Online: Komunikační FAQ (Preview)

Lomax Online

Další novinky
Kontakt
   Business
   Fórum
   FAQ <<
   Návštěvy
   Stats cs/en Media Hall
MS FlightSim
NT v. Internet
Digital Conv.
Favorite SW

Q: Co to jsou ty divné shluky písmenek a znaků v tvých e-mailech (příp. na webu), které mi nedávají žádný smysl?

Q: Mám státnice z pěti jazyků, ale v tvých e-mailech se nevyznám.

A: Ve své nezměrné aroganci používám Internetem všeobecně přijímané a uznávané zvyky pro to, jak zjednodušit a osvětlit své myšlenky a postoje, které uzavírám do tak nedokonalých výrazových prostředků, jakými jsou např. texty.

25.05.2002
Napište mi!
Write me!

 

1) Emotikony

Jak např. vyjádřit emocionální stav textu, či autora v době psaní tohoto textu? Je velký rozdíl v tom, když někomu řeknete "zabiju tě" ve chvíli, když vás škádlí při milostné předehře a proti tomu např. ve chvíli, kdy vám zubatým ostřím loveckého nože právě natrhnul slezinu. Právě pro vyjádření toho, jak to myslíte, se používají tzv. emotikony, některými také zvané hezky česky smajlíky (od angl. smile, tedy usmívat se). Tato znamení jsou většinou tvořena 2-4 znaky ASCII, které je třeba číst s hlavou mírně nakloněnou vlevo a také s trochou představivosti. Např. tedy znamení :) značí rozesmátý obličej.

Např. tedy napíšu-li:

natrhnu ti triko ;)

nejedná se pravděpodobně o to, že bych chtěl adresátovi skutečně poškodit svršky.

Pro ty, kteří se nechtějí nebo nemohou zabývat úplnějším seznamem emotikonů, na něž najdete odkaz níže, zde uvedu aspoň několik těch, které používám nejčastěji:

:)
to mě baví, legrační
:))
z tohohle se opravdu potrhám smíchy (myšleno bez ironie)
;)
nemyslím to vážně, ale žertem; nadsázka
:(
smutek, vážná věc
:o
údiv, zděšení
:/
kyselý xicht
:p
vypláznutý jazyk (tímto také zdravím osobu, od které jsem těchto znamení dostal nejvíce za celý život (aspoň dosud), ona už ví o koho jde)

Když už se chci opravdu rozšoupnout, napíšu i nos, tedy např. :-)

Odkazy / Connections:

  • Emoticons list, nějaký starý, zachovalý, trvanlivý, cool
  • ASCII art
  • Lidé se učí emotikony zpaměti.
  • Legrační výklady emotikonů
  • Interakce emotikonů se stavbou větnou (by KF)
  • Lame MSN Messenger emoticons handling

2) Akronymy

Pokud napíšete za den desetkrát "podle mého názoru", přestane vás to brzo bavit (a to i v případě, že používáte jako editor MS Word (fujfuj) a děláte to přes "automatický text" -- ne že by tohle byl můj případ).

Pro ty, kteří se nechtějí nebo nemohou zabývat úplnějším seznamem akronymů, na něž najdete odkaz níže, zde uvedu aspoň několik těch, které používám nejčastěji (volný překlad):

BTW
by the way
mimochodem
LOL
laughing out loud
směji se nahlas
FYI
for your Information
pro vaši informaci
IMO
in my opinion
podle mého názoru
IMHO
in my humble opinion
podle mého skromného názoru
IMNSHO
in my not so humble opinion
podle mého ne-až-tak-skromného názoru
ASAP
as soon as possible
co nejdříve, jak jen to bude možné
FAQ
frequently asked questions
často kladené otázky
RTFM
read the f****** manual
přečti si [tvar sprostého slova na 4] manuál

"RTFM" se prosím používá i ve velice vytříbených konverzacích na úrovni, opravdu to není nic hanlivého. Tvar sprostého slova na 4, jak správně praví např. RFC1594, se v tomto akronymu dá nahradit též jiným slovem (např. fine); záleží na tvrdosti mluvčího. Tazatel položil otázku na jednoduchou nebo obvyklou, dobře zdokumentovanou věc. Používá se navíc i ve spojeních jako "toto je RTFM chyba", "RTFM postup".

Odkazy / Connections:

3) Eufemizmy

Ty v mých projevech až tak často nenajdete, zvl. pak pokud si netykáme.

lamer
podstatné jméno od angl. lame, čili neschopný, chromý (ano máte pravdu, tohle vlastně není ani eufemizmus)
BFU
bloody [tvar sprostého slova na 4] user
(bloody se nesnažím přeložit);
zjednodušeně by se dalo říct, že jde o uživatele, jež neprošel úspěšně školením, ani se nevěnoval dostatečně samostudiu (ví málo o tom, co dělá)
BFA
bloody [tvar sprostého slova na 4] administrator;
je zvláštní druh BFU, který má ambice něco někde administrovat (nejčastěji tragicky neúspěšně). Je s ním ještě těžší pořízení než s BFU. Navíc produkuje další BFU.

4) Co je sprosté slovo na 4?
aneb What the fuck IS the naughty 4-letter word?

Toto je anketa, nejlepší vysvětlení, definice, nebo odkaz na toto, které obdržím, zde bude vystavena i s kreditem (pokud si nebudete přát jinak). Jistě se však shodneme na tom, že v češtině něco jako fenomén sprostého slova na 4 chybí. Dá se tím říct mnoho a ještě více vyřešit. ;)

Rád bych se dále přiznal k tomu, že v psaném projevu sprosté slovo na 4 jako takové nepoužívám, protože jsem vcelku slušný člověk. Nebo jsem jen měkkej?

5) Fenomén "zřejmě"

Nevím, zda chápete to slovo stejně jako já. Nechci vás ani přesvědčovat o tom, kdo z nás ho chápe správně.
Zřejmě.
Pokud je něco zřejmé, není to dané, ale je to implikačním řetězcem odvozeno od něčeho daného. Např.: "Nedýchá již 20 minut, zřejmě zemřel." Nikoli tedy: "Před naším domem zastavilo auto Family Frost, zřejmě mu došel benzín." (Pravda, tohle zřejmě není nejlepší příklad.)

Rozhodně se tedy IMNSHO nejedná o synonymum pro "asi".

6) Velké písmeno na začátku oslovujícího osobního zájmena

Ty
Nevedu.
ty
Ano.
Vy
Občas.
vy
Většinou.

Toto je zcela jistě velký přežitek, jak se dozvíme i pokud se dnes zeptáme nejednoho následovníka Gutta-Jarkovského.

Nehledě na to, že např. v instantních messengerech či IRC píšu vše pouze malými písmeny. Chcete-li mě však vyzvat na zápas v českém pravopisu o hodnotné ceny, zřejmě bych přijal.

666) Závěr

Definice na této stránce si nečiní nárok na to být definitivní a přesně definující. Některé věci jsem se (dokonce) snažil vysvětlit odlišně, než činí jiní.

Dále pak nazvat odstavec Eufemizmy eufemizmy je eufemizmus sám o sobě. :)

(c) 2002 Karel Fajkus